Oferta

W chwili obecnej trwa realizacja zadania inwestycyjnego na ul. Bolesława Chrobrego. Jest to budynek 31 mieszkaniowy. Planowany termin zakończenia: lipiec 2024r.
W kolejnych latach planujemy realizację kolejnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Oferujemy również mieszkania z odzysku. Wnioski do pobranie w siedzibie TBS.