Aktualności

Deklaracja dostępności

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019... Zobacz artykuł

Regulaminy

Wszystkie regulaminy obowiązujące w Świeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Świeciu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są do wglądu w siedzibie Towarzystwa.